Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Shaofan Li
Advances in Soft Matter Mechanics/ Shaofan Li, Bohua Sun
US : Springer, 2012
XIV,298pages : ill ; 30 cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: NV [ Rỗi ]  Sơ đồ
NV:NVDT.00004
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận