Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Thông tin mô tả: Hoàng Thị Thúy
Điện tử tương tự/ Hoàng Thị Thúy
H : Giao thông vận tải, 2018
172tr.; 27cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KD [ Rỗi ]  Sơ đồ
D3.:D3.00366-70
D6.:D6.00025-9
ĐHCNGTVT: KM [ Rỗi ]  Sơ đồ
M22.:M22.7.00001-20
Tổng số bản: 130
Số bản rỗi: 94 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Cơ sở MATLAB và ứng dụng / Phạm Thị Ngọc Yến, Ngô Hữu Tình, Lê Tấn Hùng..
Vật lý đại cương 2 / Lê Thị Ánh Tuyết, Trần Quốc Tuấn
Điện tử số/ Đỗ Quang Hưng, Trần Thị Phương Thanh
  
Bình phẩm, bình luận