Dữ liệu biên mục
Dạng tài liệu:Luận án, luận văn
Thông tin mô tả: Phùng Duy Tân
Phân tích tấm nhiều lớp chịu uốn trên nền đàn hồi theo lý thuyết biến dạng trượt bậc cao: LVTh.s: Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô/ Phùng Duy Tân
H., 2017
94 tr + minh họa: minh họa ; 30 cm
Call Number:
Dữ liệu xếp giá      Chi tiết
ĐHCNGTVT: KLALV [ Rỗi ]  Sơ đồ
LV.:LV.00186
Tổng số bản: 1
Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
Số bản được giữ chỗ: 0
      
 
Số thẻ:     
Mật khẩu:
ĐKCB:
(Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể)
Hiệu lực tới ngày:  
 
Mục từ truy cập
  
Bình phẩm, bình luận