KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  1  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hệ thống Logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Đặng Thị Thúy Hồng . - Sách chuyên khảo. - H. : Lao động - xã hội, 2015 . - 262tr. ; 16x24cm
  • Thông tin xếp giá: C4.00655-C4.00670