KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  4  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bộ tập quán quốc tế về L/C của ICC & Quy định của tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc về một số vấn đề liên quan đến việc xét xử các tranh chấp L/C / Đinh Xuân Trình, Đặng Thị Nhàn . - Sách tham khảo. - H. : Lao động, 2017 . - 474tr. ; 16x24cm
  • Thông tin xếp giá: E10.00419-E10.00434
  • 2 Giáo trình Thanh toán Quốc tế / Đinh Xuân Trình, Đặng Thị Nhàn . - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2018 . - 450tr
  • Thông tin xếp giá: A3.00160-A3.00162, M46.00001-M46.00077
  • 3 Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong soạn thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng bán hàng hóa Quốc tế phàn và ký kết / Đinh Xuân Trình . - H. : Lao động, 2017 . - 255tr ; 16x24cm
  • Thông tin xếp giá: E1.00110-E1.00125
  • 4 Phương thức thanh toán BPO thay thế L/C - Hướng dẫn áp dụng quy tắc thống nhất đối với nghĩa vụ thanh toán của ngân hàng / Đinh Xuân Trình . - ICC Uniform rules for bank payment Obligations 1.0. - H. : Lao động, 2018 . - 182tr. ; 16x24cm
  • Thông tin xếp giá: A3.00163-A3.00178