KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  3  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin /Nguyễn Viết Thông, Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan... : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh . - H, Chính trị quốc gia, 2012 . - 491tr ; 21cm
  • Thông tin xếp giá: E2.00085-E2.00094, E2.00376
  • 2 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin /Nguyễn Viết Thông, Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan...Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh . - H : 2012, Chính trị quốc gia . - 491tr ; 21cm
    3 Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa MÁC- LÊNIN / Nguyễn Viết Thông . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2009 . - 491tr ; 14.5cm
  • Thông tin xếp giá: M25.7.00001-M25.7.00926