KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  65  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Điện tử số/ Đỗ Quang Hưng, Trần Thị Phương Thanh . - H. : Giao thông vận tải, 2018 . - 232tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: D3.00361-D3.00365, M22.6.00001-M22.6.00125
 • 2 Điện tử tương tự/ Hoàng Thị Thúy . - H : Giao thông vận tải, 2018 . - 172tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: D3.00366-D3.00370, D6.00025-D6.00029, M22.7.00001-M22.7.00120
 • 3 Kết hợp phương pháp truyền thống với giáo án điện tử trong giảng dạy các môn lý luận chính trị: Sáng kiến/ Nguyễn Thị Thơ . - H. : Trường Cao đẳng GTVT, 2010 . - 15tr.; A4
 • Thông tin xếp giá: KHXH.00045-KHXH.00047
 • 4 Nghiên cứu phương pháp thiết kế bài giảng điện tử và ứng dụng cho môn học Access: Thuyết minh sáng kiến/ Vũ Thị Thu Hà, Đoàn Thanh Hằng . - H. : Trường Cao đẳng GTVT, 2010 . - 19tr.; A4
 • Thông tin xếp giá: CNTT.00011
 • 5 Thiết kế hệ thống cơ điện tử xác định sự phụ thuộc của hệ số ma sát của cặp vật liệu vào vận tốc và áp lực: Máy và dụng cụ công nghiệp/ Nguyễn Quang Long, Nguyễn Doãn Ý hướng dẫn . - H. : Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2010 . - 91tr. ; A4
 • Thông tin xếp giá: LV.00136
 • 6 Thiết kế và xây dựng phần mềm điều khiển PC-Based dùng cho máy phay CNC BKMECH VMC65: Cơ học kỹ thuật/ Phạm Đức An; Hoàng Vĩnh Sinh hướng dẫn . - H. : Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008 . - 144tr.; A4
 • Thông tin xếp giá: LV.00130
 • 7 Thương mại điện tử / Nguyễn Thị Tuyết Mai . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2003 . - 183tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: A7.00157, A7.00158
 • 8 101 mạch ứng dụng điện tử - kỹ thuật số / Đỗ Kim Bằng . - H : NXB Lao động - Xã hội, 2005 . - 102tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: D3.00001, D3.00002
 • 9 250 bài tập kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thanh Trà, Thái Vĩnh Hiển . - Tái bản lần thứ 2. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2008 . - 215tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: D3.00085-D3.00092
 • 10 250 bài tập kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thanh Trà, Thái Vĩnh Hiển . - Tái bản lần thứ 2. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2008 . - 215tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: D3.00339
 • 11 Bài tập quang kỹ thuật / Trần Định Tường, Hoàng Hồng Hải . - H., 2008 . - 116tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: D3.00133-D3.00135, D3.00341
 • 12 Công nghệ vật liệu điện tử / Nguyễn Công Vân, Trần Văn Quỳnh . - H : NXB Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2006 . - 285tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: D3.00155-D3.00164
 • 13 Cơ điện tử / . Heimann, W. Gerth, K. Popp . - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2012 . - 413tr. ; 16x24cm
 • Thông tin xếp giá: D3.00371-D3.00375
 • 14 Cơ sở kĩ thuật điện tử số / Vũ Đức Thọ,Đỗ Xuân Thụ . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2003 . - 359tr ; 2007
 • Thông tin xếp giá: D3.00333-D3.00338
 • 15 Cơ sở kỹ thuật siêu âm / Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Vũ Sơn, Trần Anh Vũ . - H : Nxb Khoa học và Kỹ Thuật, 2003 . - 363tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: C14.00137-C14.00139
 • 16 Điều khiển logic các thiết bị điện - điện tử / Võ Trí An . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006 . - 484tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: D2.00690-D2.00692
 • 17 Điện tử công suất / Võ Minh Chính, Phạm Quốc Hải, Trần Trọng Minh . - H : NXB Khoa học Kỹ thuật, 2007 . - 391tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: D3.00328
 • 18 Giáo Trình Điện Tử Công Nghiệp / Vũ Quang Hồi . - Tái bản lần thứ tư. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2008 . - 291tr ; 16cm
 • Thông tin xếp giá: D3.00282-D3.00287
 • 19 Giáo trình điện tử công nghiệp : Dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp / Vũ Quang Hồi . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2003 . - 291tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: D3.00003-D3.00006
 • 20 Giáo Trình Điện Tử Công Suất / Trần Trọng Minh . - Tái bản lần thứ sáu. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2008 . - 231tr ; 16cm
 • Thông tin xếp giá: N.00001-N.00029
 • 21 Giáo Trình Điện Tử Dân Dụng / Nguyễn Thanh Trà . - Tái bản lần thứ sáu. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2009 . - 211tr ; 16cm
 • Thông tin xếp giá: N.00229-N.00259
 • 22 Giáo trình hệ thống điện và điện tử / Nguyễn Duy Tưởng . - H : NXB Giao Thông Vận Tải, 2009 . - 200tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: M22.1.00001-M22.1.00629
 • 23 Giáo trình hệ thống điện và điện tử động cơ ô tô : Dùng cho hệ cao đẳng / Nguyễn Long Khánh . - H. : Giao thông vận tải, 2015 . - 124tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C2.00431
 • 24 Giáo trình hệ thống điện và điện tử/ Nguyễn Duy Tưởng . - H. NXB Giao Thông Vận Tải 2009 . - 200tr. 19
 • Thông tin xếp giá: D2.00053, D2.00054, D2.00431, D2.00630-D2.00634, D2.00706
 • 25 Giáo trình kĩ thuật mạch điện rử : sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp / Đặng Văn Chuyết, Phạm Xuân Khánh,Bồ Quốc Bảo, Nguyễn Viết Tuyến,Nguyễn Thị Phước Vân . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2002 . - 262tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: D3.00340
 • 26 Giáo trình kỹ thuật điện tử : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp / Đặng Văn Chuyết, Phạm Xuân Khánh, Bồ Quốc Bảo, Nguyễn Viết Tiến, Nguyễn Thị Phước Vân . - Tái bản lần thứ 4. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2006 . - 262tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: N.00260-N.00274
 • 27 Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử : Dùng cho các trường đầo tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp / Đặng Văn Chuyết . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2009 . - 247tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: D3.00093-D3.00102
 • 28 Giáo Trình Kỹ Thuật Mạch Điện Tử Đặng Văn Chuyết . - Tái bản lần thứ nhất. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2009 . - 223tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: D3.00113-D3.00122
 • 29 Giáo trình linh kiện điện tử . - H : Giáo dục, 2007 . - 195tr ; 29cm
 • Thông tin xếp giá: D3.00103-D3.00112
 • 30 Giáo Trình Linh Kiện Điện Tử Và Ứng Dụng / Nguyễn Viết Nguyên . - Tái bản lần thứ sáu. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2008 . - 247tr ; 16cm
 • Thông tin xếp giá: N.00373-N.00379