KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  3  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hệ thống Logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Đặng Thị Thúy Hồng . - Sách chuyên khảo. - H. : Lao động - xã hội, 2015 . - 262tr. ; 16x24cm
  • Thông tin xếp giá: C4.00655-C4.00670
  • 2 Lý luận và thực tiễn thương mại quốc tế . - H. : NXB Thống Kê, 1994 . - 349tr. ; 19cm
  • Thông tin xếp giá: E4.00032
  • 3 Văn hóa và phát triển ở Việt Nam: Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn . - H : NXB Lý luận chính trị, 2004 . - 294tr. : 21cm
  • Thông tin xếp giá: E3.00123