KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  14  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 45 câu hỏi ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia sự thật, 2017 . - 180tr.; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00393-E2.00400
 • 2 Đổi mới phương pháp giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh theo học chế tín chỉ ở trường ĐHCNGTVT / Nguyễn Thị Hoa . - H. Khoa LLCT - Trường ĐHCNGTVT. 2012 . - 30tr
 • Thông tin xếp giá: KHXH.00020, KHXH.00021, KHXH.00066
 • 3 Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (2003) . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2003 . - 489tr ; 14.5cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00003-E2.00006, E2.00361
 • 4 Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (2009) / Phạm Ngọc Anh . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2009 . - 290tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: M25.10.00001-M25.10.00904
 • 5 Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Anh . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2009 . - 290tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00351
 • 6 Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Anh . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2009 . - 290tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00013-E2.00021
 • 7 Hỏi và đáp tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng cho học v iên các hệ đào tạo lý luận chính trị và sinh viên các trường đại học, cao đẳng / Hoàng Trang . - H. : NXB Chính Trị - Hành Chính, 2010 . - 177tr ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00341-E2.00350
 • 8 Hướng dẫn ôn tập học phần tư tưởng Hồ Chí Minh : Dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận dành cho khối không thuộc chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh / Lương Công Lý, Vũ Thị Kiều Ly . - H. : Khoa học Xã hội, 2019 . - 280tr. ; 19x27cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00406-E2.00409, M25.11.00001-M25.11.00230
 • 9 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giao thông vận tải / Bộ giao thông vận tải . - / Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H : NXB Giao thông vận tải, 2010 . - 287tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00380
 • 10 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giao thông vận tải / Bộ GTVT . - H : NXB Giao Thông Vận Tải, 2014 . - 267tr ; 14.5cm
 • Thông tin xếp giá: C4.00414-C4.00425
 • 11 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho sinh viên trường ĐHCNGTVT / Lương Công Lý . - H. Khoa LLCT - Trường ĐHCNGTVT. 2012 . - 56tr
 • Thông tin xếp giá: KHXH.00022, KHXH.00023, KHXH.00064
 • 12 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay / Nguyễn Thế Thắng . - H. : Chính trị hành chính, 2013 . - 215tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00387
 • 13 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay / Nguyễn Thế Thắng . - H. : Lao động xã hội, 2011 . - 219tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00386
 • 14 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở huyện Từ Liêm - Hà Nội hiện nay / Vũ Thị Kiều Ly . - H. : ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn 2012 . - 110tr
 • Thông tin xếp giá: LV.00013