KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  343  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Điện tử tương tự/ Hoàng Thị Thúy . - H : Giao thông vận tải, 2018 . - 172tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: D3.00366-D3.00370, D6.00025-D6.00029, M22.7.00001-M22.7.00120
 • 2 Lý thuyết đồ thị và ứng dụng / Đặng Huy Ruận . - H : NXB Khoa học kỹ thuật, 2004 . - 159tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00162-C13.00164
 • 3 Nghiên cứu tính toán khung nhà bê tông cốt thép có xét ảnh hưởng của từ biến trong bê tông / Nguyễn Ngọc Huy . - 99tr
 • Thông tin xếp giá: LV.00236
 • 4 Nhập môn toán tài chính / Trần Hùng Thao . - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2009 . - 414tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: A9.00262, A9.00263
 • 5 Phân tích tấm nhiều lớp chịu uốn trên nền đàn hồi theo lý thuyết biến dạng trượt bậc cao: LVTh.s: Công nghệ kỹ thuật xây dựng đường ô tô/ Phùng Duy Tân . - H., 2017 . - 94 tr + minh họa: minh họa ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: LV.00186
 • 6 Phân tích tấm vô hạn nhiều lớp chịu uốn trên nền đàn hồi: LVTh.s: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Nguyễn Văn Việt . - H., 2017 . - 84 tr. : minh họa ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: LV.00211
 • 7 Sổ tay kiểm toán năng lượng trong toà nhà : Do Hiệp hội các công ty dịch vụ năng lượng Malaysia (MAESCO) phát hành . - H. : Giao thông vận tải, 2009 . - 187tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: B9.00270
 • 8 Sử dụng phần mềm Mathcad giải một số bài toán trong học phần toán ứng dụng: Sáng kiến/ Trần Thái Minh . - H. : Trường Cao đẳng GTVT, 2010 . - 13tr.; A4
 • Thông tin xếp giá: KHCB.00015-KHCB.00017
 • 9 Thống kê toán với sự trợ giúp của bảng tính Excel / Ngô Văn Thứ . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2011 . - 207tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: A10.00219, A10.00220
 • 10 Thực trạng và giải pháp hoàn thiện chế độ hạch toán tài sản cố định trong doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam/ Đỗ Thị Thanh Hương . - H. : Trường Cao đẳng GTVT, 2010 . - 58tr + 01 tóm tắt; A4
 • Thông tin xếp giá: KT.00007
 • 11 Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn toán ứng dụng: Sáng kiến/ Nguyễn Thanh Đức . - H. : Trường Cao đẳng GTVT, 2010 . - 22tr +01 tóm tắt; A4
 • Thông tin xếp giá: KHCB.00028, KHCB.00029
 • 12 Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học / Kenneth H. Rosen, Dịch : Phạm Văn Thiều, Đặng Hữu Thịnh . - H.: Giáo dục, 2007 . - 858tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: D5.00361-D5.00366
 • 13 Toán rời rạc / Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành . - H.: ĐHQGHN, 2006 . - 290tr.: 27cm
  14 Ứng dụng thống kê toán học định lượng tình hình sản xuất kinh doanh của các TCT xây dựng cầu đường/ Phạm Thị Ninh Nhâm . - H. : Trường Cao đẳng GTVT, 2010 . - 52tr.; A4
 • Thông tin xếp giá: KHCB.00005, KHCB.00006
 • 15 101 bài tập và bài giải kế toán tài chính / Nguyễn Văn Công . - H. : NXB Tài Chính, 2003 . - 348tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: A1.00655
 • 16 Bài giảng lý thuyết xác suất và thống kê toán / Phạm Viết Thanh Tùng, Hà Chí Công . - H. : Thông tin và truyền thông, 2015 . - 239tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: A10.00265-A10.00267
 • 17 Bài tập hạch toán kế toán trong xây dựng / Nguyễn Minh Đức . - H. : Xây dựng, 2001 . - 167tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: A1.00668-A1.00672
 • 18 Bài tập hạch toán kế toán trong xây dựng / Nguyễn Minh Đức . - H. : NXB Xây Dựng, 2001 . - 167tr. ; 27cm
  19 Bài tập Kế toán doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh : (dành cho sinh viên không chuyên ngành kế toán- kiểm toán) / Nguyễn Văn Công . - H., 1999 . - 99tr
 • Thông tin xếp giá: A1.00616
 • 20 Bài tập Kế toán quản trị : Có lời giải mẫu / Phạm Văn Dược, Đào Tất Thắng . - tpHCM : NXB Thống kê, 2002 . - 305tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: A1.00429-A1.00450
 • 21 Bài tập Kế toán tài chính : (Kèm theo câu hỏi ôn tập dành cho sinh viên chuyên ngành kế toán - kiểm toán) / Nguyễn Văn Công . - H., 1999 . - 172tr
 • Thông tin xếp giá: A1.00618
 • 22 Bài tập toán cao cấp / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2001 . - 499tr ; 20.3cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00061-C13.00075
 • 23 Bài Tập Toán Cao Cấp : Tập ba / Nguyễn Đình Trí . - Tái bản lần thứ tám : Nhà xuất bản Giáo dục, 2006 . - 499tr ; 14.3cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00112
 • 24 Bài Tập Toán Cao Cấp : Tập I / Nguyễn Đình Trí . - Tái bản lần thứ mười. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2006 . - 387tr ; 14.5cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00110
 • 25 Bài Tập Toán Cao Cấp : Tập II / Nguyễn Đình Trí . - Tái bản lần thứ bảy. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2006 . - 272tr ; 14.3cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00111
 • 26 Bài Tập Toán Cao Cấp : Tập II: Phép Tính Giải Tích Một Biến Số / Nguyễn ĐÌnh Trí . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2000 . - 255tr ; 14.3cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00047-C13.00060
 • 27 Bài tập toán cao cấp tập 1 : Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Dĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2003 . - 388tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00118, C13.00119
 • 28 Bài tập toán cao cấp tập 2 : Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - 10. - Giáo dục, 2011 . - 271tr. ; 15cm
 • Thông tin xếp giá: M7.7.00001-M7.7.00070
 • 29 Bài tập toán cao cấp tập 2 : Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí . - H : Nhà xuất bản Giáo dục . - 272tr ; 20.3cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00120
 • 30 Bài tập toán cao cấp tập 3 : Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - 13. - H. : Nxb Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 500tr. ; 15cm
 • Thông tin xếp giá: M7.8.00001-M7.8.00070