KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  38  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1 2       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học / Kenneth H. Rosen, Dịch : Phạm Văn Thiều, Đặng Hữu Thịnh . - H.: Giáo dục, 2007 . - 858tr; 27cm
 • Thông tin xếp giá: D5.00361-D5.00366
 • 2 Ứng dụng thống kê toán học định lượng tình hình sản xuất kinh doanh của các TCT xây dựng cầu đường/ Phạm Thị Ninh Nhâm . - H. : Trường Cao đẳng GTVT, 2010 . - 52tr.; A4
 • Thông tin xếp giá: KHCB.00005, KHCB.00006
 • 3 Bài tập toán cao cấp tập 1 : Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Dĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2003 . - 388tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00118, C13.00119
 • 4 Bài tập toán cao cấp tập 2 : Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - 10. - Giáo dục, 2011 . - 271tr. ; 15cm
 • Thông tin xếp giá: M7.7.00001-M7.7.00070
 • 5 Bài tập toán cao cấp tập 2 : Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí . - H : Nhà xuất bản Giáo dục . - 272tr ; 20.3cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00120
 • 6 Bài tập toán cao cấp tập 3 : Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - 13. - H. : Nxb Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 500tr. ; 15cm
 • Thông tin xếp giá: M7.8.00001-M7.8.00070
 • 7 Bài tập toán cao cấp tập 3 : Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Dĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2002 . - 499tr ; 20.3cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00121
 • 8 Bài tập toán học cao cấp / Nguyễn Phú Trường, Đinh Bạt Thấm . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 1995 . - 164tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00076, C13.00077
 • 9 Bài tập xác xuất và thống kê toán / Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Nguyễn Thế Hệ . - Tái bản lần 4, có sửa chữa bổ sung. - H. : NXB Kinh tế Quốc dân, 2010 . - 258tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: A10.00195-A10.00199
 • 10 Các danh nhân toán học : Từ điển tra cứu thân thế và sự nghiệp / Ngô Trúc Lanh . - H : NXB Khoa học kỹ thuật, 2004 . - 623tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00143, C13.00144
 • 11 Giáo trình toán 1 : Hệ đại học - Khối Kinh tế / Trần Thái Minh . - H. : Giao thông vận tải, 2014 . - 106tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00193-C13.00202, C13.00214, C13.00225, M7.10.00001-M7.10.00449
 • 12 Giáo trình toán 1 : Hệ đại học - Khối Kỹ thuật / Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trần Thái Minh . - H. : Giao thông vận tải, 2014 . - 170tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00203-C13.00212, M7.11.00001-M7.11.00438
 • 13 Giáo trình toán học cao cấp : Dùng cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà / Hồ Thọ Cầu . - H.: Giao thông vận tải, 2009 . - 322tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00226
 • 14 Giáo trình xác suất và thống kê / Phạm Văn Kiều . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2007 . - 252tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: A10.00207
 • 15 Maple và các bài toán ứng dụng / Phạm Minh Hoàng . - Tái bản lần thứ nhất. - H : NXB Khoa học kỹ thuật, 2008 . - 254tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00150, C13.00151
 • 16 Một số vấn đề hình học tinh thể vĩ mô và vi mô dưới quan điểm toán học / Nguyễn Tất Tùng . - H. : Giao thông vận tải, 2005 . - 65tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00175
 • 17 Ôn thi học kì và thi vào giai đoạn 2 : Dùng cho các trường kỹ thuật / Lê Ngọc Lăng . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 1997 . - 400tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00081
 • 18 Phương pháp tính / Nguyễn Thị Nguyệt Bích, Phí Thị Vân Anh, Đặng Thị Mai . - H. : Giao thông vận tải, 2009 . - 112tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00213
 • 19 Toán Cao Cấp : tập 3. Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2007 . - 275tr ; 20.3cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00022-C13.00031
 • 20 Toán Cao Cấp tập 1. Đại số tuyến tính và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2012 . - 391tr ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00134-C13.00136, M7.3.00071-M7.3.00137
 • 21 Toán học cao cấp : Tập 1. Hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 1995 . - 176tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00080
 • 22 Toán học cao cấp : Tập 1. Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Vĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2006 . - 391tr ; 20.3cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00001-C13.00010
 • 23 Toán học cao cấp : Tập 2. Phép giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2000 . - 434tr ; 20.3cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00011-C13.00021
 • 24 Toán học cao cấp tập 1 : Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Dĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2002 . - 391tr ; 20.3cm
  25 Toán học cao cấp tập 1 : Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Dĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2002 . - 391tr ; 20.3cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00113, C13.00114
 • 26 Toán học cao cấp tập 1 : Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí,Tạ Văn Dĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - 16. - H. : Giáo dục, 2011 . - 391tr. ; 15cm
 • Thông tin xếp giá: M7.3.00001-M7.3.00070
 • 27 Toán học cao cấp tập 1: Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - Tái bản lần thứ mười tám. - H : Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2013 . - 391tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: M7.3.00138-M7.3.00287
 • 28 Toán học cao cấp tập 2 : Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Dĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2012 . - 415tr ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00137-C13.00139, M7.4.00071-M7.4.00137
 • 29 Toán học cao cấp tập 2 : Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Dĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2000 . - 343tr ; 20.3cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00115, C13.00116, C13.00132
 • 30 Toán học cao cấp tập 2 : Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Dĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2000 . - 343tr ; 20.3cm