KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  15  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Vật lý đại cương/ Dương Hải Triều . - H.: Giao thông vận tải, 2006 . - 348tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00185, C12.00187, C12.00188
 • 2 Bài tập vật lý đại cương : Tập 2: Điện, dao động, sóng / Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê văn Nghĩa, Nguyễn Quang Sính . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 1998 . - 156tr.; 19cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00182
 • 3 Giáo trình vật lý đại cương . - H : NXB Giao Thông Vận Tải, 2006 . - 142tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00089, C12.00186
 • 4 Giáo trình vật lý đại cương 1 / Lê Thị Ánh Tuyết, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Cường . - H. : Giao thông vận tải, 2014 . - 278tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00164-C12.00173, M32.6.00001-M32.6.00434
 • 5 Giáo trình vật lý đại cương 2 : Dùng cho hệ cao đẳng / Lê Thị Ánh Tuyết . - H. : NXB Giao Thông Vận Tải, 2012 . - 129tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: M32.5.00001-M32.5.00290
 • 6 Giáo trình vật lý đại cương tập 1 / Lê Thị Ánh Tuyết . - H. : NXB Giao Thông Vận Tải, 2010 . - 122tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: M32.4.00146
 • 7 Tuyển tập Test Vật lý đại cương / Phan Hồng Liên, Nguyễn Minh Đức. T3 Quang-Lượng tử . - H : Nxb Khoa học và Kỹ Thuật, 2009 . - 182tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00147-C12.00150
 • 8 Vật lý đại cương / Bùi Ngọc Châm, Đỗ Khắc Trung, Hoàng Cẩm. Tập 2 , Điện tử học và quang học . - H : NXB Giao Thông Vận Tải, 1996 . - 205tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00080
 • 9 Vật lý đại cương / Bùi Ngọc Châm, Đỗ Khắc Trung , Hoàng Cẩm, Tập 2( A2) / Điện từ học và quang học . - H : NXB Giao Thông Vận Tải, 1996 . - 206tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00006
 • 10 Vật lý đại cương / Lương Duyên Bình. Tập 3, phần 1, Quang học vật lý nguyên tử và hạt nhân . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2003 . - 243tr ; 20.3cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00020-C12.00026, C12.00103
 • 11 Vật lý đại cương / Ngô Phú An, Lương Duyên Bình, Vũ Đình Cự,.... tập 3, Dao động sóng, quang ,vật lý lượng tử . - H : NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1970 . - 247tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00007
 • 12 Vật lý đại cương 2 . - H : NXB Giao Thông Vận Tải, 2009 . - 53tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: M32.00001-M32.00239
 • 13 Vật lý đại cương 2 . - H : NXB Giao Thông Vận Tải, 2009 . - 53tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00093-C12.00101
 • 14 Vật lý đại cương : Dùng cho các trường đại học khổi kỹ thuật công nghiệp / Lương Duyên Bình . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2003 . - 267tr ; 20.3cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00008-C12.00014
 • 15 Vật lý đại cương/ Lương Duyên Bình. Tập 2, Điện dao động sóng . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2003 . - 339tr ; 20.3cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00015-C12.00019, C12.00102