KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  14  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 The power of mobile banking : how to profit from the revolution in retail financial services / Sankar Krishnan . - Hoboken, New Jersey : Wiley, [2014] . - xix, 172 pages ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: NVKT.00301
 • 2 Cẩm Nang Tín Dụng . - H. : NXB Khoa học xã hội, 1994 . - 669tr
 • Thông tin xếp giá: A3.00155
 • 3 Giáo trình kế toán ngân hàng thương mại / Nguyễn Văn Lộc . - H. : NXB Tài Chính, 2008 . - 887tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: A3.00001-A3.00048
 • 4 Giáo trình ngân hàng thương mại / Nguyễn Văn Tiến . - Xuất bản lần thứ 3. - H. : NXB Thống Kê, 2009 . - 727tr. ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: A3.00125-A3.00134
 • 5 Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Thị Mùi . - Tái bản có sửa đổi, bổ sung. - H. : NXB Tài Chính, 2008 . - 439tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: A3.00135-A3.00144
 • 6 Giáo trình nghiệp vụ ngân hành trung ương / Nguyễn Thị Mùi . - H. : NXB Tài Chính, 2006 . - 295tr. ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: A3.00088-A3.00124
 • 7 Giáo trình Thanh toán Quốc tế / Đinh Xuân Trình, Đặng Thị Nhàn . - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2018 . - 450tr
 • Thông tin xếp giá: A3.00160-A3.00162, M46.00001-M46.00077
 • 8 Kế toán ngân hàng : Lý thuyết bài tập và bài giải / Trương Thị Hồng . - Đã sửa đổi, bổ sung toàn diện. - H. : NXB Tài Chính, 2008 . - 698tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: A3.00145-A3.00154
 • 9 Ngân hàng thương mại / Phan Thị Thu Hà . - H. : NXB Kinh tế Quốc dân, 2007 . - 290tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: A3.00053-A3.00075
 • 10 Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế / Lê Văn Tư . - H. : NXB Thống Kê, 2003 . - 876tr. ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: A3.00049-A3.00052
 • 11 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Thị Mùi . - H. : NXB Tài Chính, 2005 . - 360tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: A3.00076-A3.00087
 • 12 Phương thức thanh toán BPO thay thế L/C - Hướng dẫn áp dụng quy tắc thống nhất đối với nghĩa vụ thanh toán của ngân hàng / Đinh Xuân Trình . - ICC Uniform rules for bank payment Obligations 1.0. - H. : Lao động, 2018 . - 182tr. ; 16x24cm
 • Thông tin xếp giá: A3.00163-A3.00178
 • 13 When free markets fail : saving the market when it can't save itself / Scott McCleskey . - Hoboken2010. : N.J. : Wiley,, 2010 . - 198tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: NVKT.00134
 • 14: Quản trị ngân hàng thương mại / Nguyễn Thị Mùi . - Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa,bổ sung. - H : Nxb Tài chính, 2008 . - 399tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: A3.00156-A3.00159