KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  95  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 45 câu hỏi ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia sự thật, 2017 . - 180tr.; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00393-E2.00400
 • 2 Aristotle và Hàn Phi Tử - con người chính trị và thể chế chính trị : Nguyễn Văn Vĩnh . - H : Lý luận chính trị, 2007 . - 321tr ; 20,5cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00372
 • 3 Biện chứng của tự nhiên . - Tái bản. - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2004 . - 618tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00133-E2.00135
 • 4 Bút Ký Triết Học / V.I.LÊNIN . - Tái bản. - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2004 . - 853tr ; 14.5cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00128, E2.00129
 • 5 C. Mác và PH. Ăng - Ghen : Tuyển tập 1 . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2004 . - 1080tr ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00126, E2.00127
 • 6 C.Mác và Ph.Ăng Ghen toàn tập từ tập 1-50 . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia . - ; 15cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00237-E2.00328
 • 7 Chống Đuy - Rinh / PH. Ăng -Ghen . - Tái bản. - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2004 . - 768tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00136-E2.00138
 • 8 Chủ Nghĩa Duy Vật Và Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm Phê Phán / V.I.LÊNIN . - Tái bản. - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2004 . - 643tr ; 14.5cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00141-E2.00143
 • 9 Chủ Nghĩa Xã Học Khoa Học / Phạm Văn Thái . - H : NXB Hà Nội, 1991 . - 159tr ; 13cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00095, E2.00096
 • 10 Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng đạo đức . - H : NXB Công An Nhân Dân , 2007 . - 1023tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00168
 • 11 Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác giao thông vận tải / Nguyễn Văn Khoan . - H : NXB Quân Đội Nhân Dân, 1997 . - 123tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00161
 • 12 Cuộc Đọ Sức Giữa Hai Chế Độ Xã Hội : Bàn Về Chống " Diễn Biến Hoà Bình" / Cốc Văn Khang . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 1994 . - 292tr ; 13cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00169
 • 13 FRIĐRICH ENGEN Tiểu Sử / Llitsốp . - H : NXB Khoa học xã hội, 1977 . - 513tr ; 13cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00101
 • 14 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2002 . - 558tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00102-E2.00105
 • 15 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : Chương trình cao cấp lý luận chính trị . - H : Lý luận chính trị, 2004 . - 296tr ; 20,5cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00366
 • 16 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : Dùng trong các trường đại học cao đẳng / Đỗ Nguyễn Phương . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2004 . - 315tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00097-E2.00100
 • 17 Giáo trình kinh tế chính trị : Dùng trong các trường , lớp trung học kinh tế từ năm học 2002 - 2003 / Phạm Quang Phan . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2002 . - 262tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00070-E2.00072
 • 18 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế quản trị kinh doanh trong các trường đại học cao đẳng / Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Đình Kháng . - H. : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2002 . - 321tr. ; 21cm
  19 Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng / Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Đình Kháng . - H. : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2002 . - 323tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00377
 • 20 Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học cao đẳng / Chu Văn Cấp . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2002 . - 510tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00065-E2.00069
 • 21 Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa : Dùng cho hệ cao cấp lý luận chính trị . - H : Lý luận chính trị, 2005 . - 344tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00365
 • 22 Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác -Lênin : Dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế- Quản trị kinh doanh trong các trường đại học cao đẳng / Nguyễn Văn Hảo . - Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung. - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2006 . - 336tr ; 14.5cm
 • Thông tin xếp giá: M25.6.00001-M25.6.00211
 • 23 Giáo trình kinh tế chính trị Mác Lênin về thời kì qua độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam . - H : Lý luận chính trị, 2005 . - 264tr ; 20,5cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00368
 • 24 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin /Nguyễn Viết Thông, Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan... : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh . - H, Chính trị quốc gia, 2012 . - 491tr ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00085-E2.00094, E2.00376
 • 25 Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin /Nguyễn Viết Thông, Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan...Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh . - H : 2012, Chính trị quốc gia . - 491tr ; 21cm
  26 Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa MÁC- LÊNIN / Nguyễn Viết Thông . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2009 . - 491tr ; 14.5cm
 • Thông tin xếp giá: M25.7.00001-M25.7.00926
 • 27 Giáo trình Triết học : Dùng cho khối không chuyên ngành triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ / Bộ giáo dục và đào tạo . - H. : Chính trị quốc gia, 2015 . - 228tr. ; 14,5 x 20,5 cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00381, E2.00382
 • 28 Giáo trình triết học Mác - Lênin / Vũ Trọng Dung, Lê Doãn Tá, Lê Thị Thủy . Tập 1, Chủ nghĩa duy vật biện chứng . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 286tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00388
 • 29 Giáo trình triết học Mác - Lênin / Vũ Trọng Dung, Lê Doãn Tá, Lê Thị Thủy. Tập 2, Chủ nghĩa duy vật lịch sử . - Tái bản lần 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 310tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00389
 • 30 Giáo trình triết học Mác - Lênin : Chủ nghĩa duy vật lịch sử : Chương trình cao cấp lý luận chính trị . - H : Lý luận chính trị, 2005 . - 172tr ; 20,5cm
 • Thông tin xếp giá: E2.00369