KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  3  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hoá qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Kông mở rộng . - H. : Giao thông vận tải, 2006 . - 877tr. ; 19cm
  • Thông tin xếp giá: E10.00345
  • 2 Bộ tập quán quốc tế về L/C : Các văn bản có hiệu lực mới nhất : Song ngữ Anh - Việt / Phòng Thương mại Quốc tế . - H. : Thông tin và truyền thông, 2010 . - 277tr. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: E10.00371-E10.00375
  • 3 Bộ tập quán quốc tế về L/C của ICC & Quy định của tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc về một số vấn đề liên quan đến việc xét xử các tranh chấp L/C / Đinh Xuân Trình, Đặng Thị Nhàn . - Sách tham khảo. - H. : Lao động, 2017 . - 474tr. ; 16x24cm
  • Thông tin xếp giá: E10.00419-E10.00434