KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  32  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1 2       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình Luật dân sự Việt Nam . - H.: Đại học Luật Hà Nội, 1995 . - 471tr.; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00109
 • 2 90 câu hỏi pháp luật về thừa kế / Lê Kim Quế . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 1994 . - 129tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00071
 • 3 Bộ Luật Dân Sự . - H : NXB Hồng Đức, 2008 . - 336tr ; 13cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00014-E11.00017
 • 4 Bộ luật dân sự . - H : Nhà xuất bản Hồng Đức, 2010 . - 336tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00086-E11.00090
 • 5 Bộ luật dân sự và 166 câu hỏi - đáp / Ngô Sỹ Hàn . - H : NXB Lao động - Xã hội, 2006 . - 402tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00021-E11.00023
 • 6 Bộ luật hình sự : Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam . - H : NXB Thống Kê, 2007 . - 19cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00018-E11.00020
 • 7 Hệ thống văn bản pháp luật về hộ khẩu, hộ tịch , chứng minh nhân dân, hộ chiếu và lý lịch tư pháp . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 2007 . - 416tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00001-E11.00010
 • 8 Hệ Thống Văn Bản Pháp Quy Về Đầu Tư Xây Dựng Và Nhà Đất Có Liên Quan Đến Nước Ngoài . - H : NXB Xây Dựng, 1999 . - 734tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00076
 • 9 Hệ Thống Văn Bản Pháp Quy Về Nhà Ở Đất Ở Và Đất Đai Xây Dựng . - H : NXB Xây Dựng, 1999 . - 792tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00075
 • 10 Hệ Thống Văn Bản Pháp Quy Về Nhà Ở Đất Ở Và Đất Đai Xây Dựng . - H : NXB Xây Dựng, 1999 . - 792tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E1.00016
 • 11 Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong soạn thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng bán hàng hóa Quốc tế phàn và ký kết / Đinh Xuân Trình . - H. : Lao động, 2017 . - 255tr ; 16x24cm
 • Thông tin xếp giá: E1.00110-E1.00125
 • 12 Luật Chứng Khoán Và 175 Câu Hỏi Đáp / Đặng Thiệu Minh . - H : NXB Lao động - Xã hội, 2007 . - 411tr ; 14.5cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00031-E11.00033
 • 13 Luật công chứng . - H : NXB Lao động - Xã hội, 2007 . - 44tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00061-E11.00064
 • 14 Luật Đầu Tư Nước Ngoài Tại Việt Nam Và Hướng Dẫn Thi Hành . - H : NXB Chính Trị Quốc Gia, 1999 . - 204tr ; 14.5cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00068, E11.00069
 • 15 Luật đất đai . - H. : NXB Lao động - Xã hội, 2011 . - 158tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00091-E11.00095
 • 16 Luật Đất Đai . - H : NXB Lao động - Xã hội, 2008 . - 152tr, 14.5cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00046-E11.00049
 • 17 Luật đất đai, luật nhà ở, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và quy định mới nhất về thu tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước lệ phí trước bạ; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đất nông nghiệp; sắp xếp lại, xử lý nhà đất, đất thuộc sở hữu nhà nước; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012 / Bộ Tài nguyên môi trường . - H. : NXB Lao động - Xã hội, 2011 . - 558tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00096, E11.00097
 • 18 Luật kế toán . - H : NXB Lao động - Xã hội, 2007 . - 48tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00034-E11.00037
 • 19 Luật kế toán luật thống kê các văn bản hướng dẫn thi hành / Bộ tài chính . - H : NXB Tài Chính, 2008 . - 988tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00058-E11.00060
 • 20 Luật Kế Toán Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện . - H : NXB Tài Chính, 2008 . - 367tr ; 14.5cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00024-E11.00030
 • 21 Luật Khiếu Nại Tố Cáo . - H : NXB Hồng Đức, 2008 . - 56tr ; 13cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00054-E11.00057
 • 22 Luật Phòng , Chống Bạo Lực Gia Đình . - H : NXB Hồng Đức, 2008 . - 36tr ; 13cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00050-E11.00053
 • 23 Luật Thanh Tra . - H : NXB Lao động - Xã hội, 2006 . - 56tr ; 13cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00038-E11.00041
 • 24 Luật thanh tra . - H. : XNB Hồng Đức, 2010 . - 56tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00103-E11.00107
 • 25 Pháp Luật Về Tài Chính Đối Với Các Đơn Vị Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài / Minh Châu . - HCM : NXB Thành Phố Hồ Chí Minh, 1994
 • Thông tin xếp giá: E11.00011-E11.00013
 • 26 Pháp Luật Về Tài Chính Đối Với Các Đơn Vị Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài / Minh Châu . - HCM : NXB Thành Phố Hồ Chí Minh, 1994 . - 357tr ; 14cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00070
 • 27 Tìm hiểu bộ luật tố tụng dân sự / Hạnh Nguyên . - H. : NXB Lao động, 2011 . - 263tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00098-E11.00102
 • 28 Tìm hiểu bộ luật tố tụng dân sự / Hạnh Nguyên . - H. : Nhà xuất bản Lao động, 2011 . - 263tr. ; 19cm
  29 Tìm Hiểu Luật Nhà Ở . - H : NXB Lao động - Xã hội, 2006 . - 96tr ; 13cm
 • Thông tin xếp giá: E11.00042-E11.00045
 • 30 Văn bản hướng dẫn thực hiện giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01-07-1991 . - H : NXB Xây Dựng, 1999 . - 78tr
 • Thông tin xếp giá: E11.00074