KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  19  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Lịch sử 40 năm quản lý, điều khiển giao thông đường cao tốc Nhật Bản (1961-2001) . - H.: Giao thông vận tải, 2012 . - 287tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C4.00652
 • 2 An Introduction to Traffic Flow Theory/ Lily Elefteriadou . - Series Volume 84. - US : Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2014 . - XX, 251p; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NVDT.00025
 • 3 Đường đô thị và tổ chức giao thông / Bùi Xuân Cậy . - H. : GTVT, 2014 . - 218tr. ; 19x27cm
 • Thông tin xếp giá: C4.00336-C4.00345
 • 4 Gia thông vận tải việt nam - 70 năm đi trước mở đường (1945 - 2015) . - H. : Giao thông vận tải, 2015 . - 11tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: C4.00452-C4.00481
 • 5 Giao thông tiếp cận : B.s: Cao Trọng Hiền (ch.b.), Phạm Gia Nghi, Chu Mạnh Hùng. . - H. : Giao thông vận tải, 2008 . - 245tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: C4.00321
 • 6 Giao thông tiếp cận / Cao Trọng Hiền, Phạm Gia Nghi, Chu Mạnh Hùng.. . - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - H. : Giao thông vận tải, 2014 . - 219tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: C4.00443
 • 7 Giáo trình Giao nhận, vận tải và bảo hiểm / Đỗ Quốc Dũng, Trần Hoàng Giang, Nguyễn Thành Long . - H. : Tài chính, 2015 . - 588tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: C4.00522-C4.00551
 • 8 Giáo trình Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương / Trịnh ThịThu Hương . - H. : Thông tin và truyền thông, 2014 . - 386tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C4.00492-C4.00521
 • 9 Hệ thống Logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Đặng Thị Thúy Hồng . - Sách chuyên khảo. - H. : Lao động - xã hội, 2015 . - 262tr. ; 16x24cm
 • Thông tin xếp giá: C4.00655-C4.00670
 • 10 Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về kết cấu hạ tầng . - H. : Bộ GTVT, 2012 . - 176tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: C4.00436
 • 11 Ngành giao thông vận tải với chiến dịch Điện Biên Phủ / Bộ GTVT . - H : NXB Giao Thông Vận Tải, 2014 . - 226tr ; 14.5cm
 • Thông tin xếp giá: C4.00406-C4.00413
 • 12 Ngành giao thông vận tải với cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước . - H. : Giao thông vận tải, 2015 . - 281tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C4.00482-C4.00486
 • 13 Nguyên lý và phương pháp quy hoạch logistics/ Trương Cẩm; Cù Thị Thục Anh - dịch ; Từ Sỹ Sùa - h.đ . - H.: Giao thông Vận tải, 2017 . - 580tr.: hình vẽ, bảng, 27cm
 • Thông tin xếp giá: C4.00646-C4.00648
 • 14 Phân tích hệ thống giao thông vận tải/ Lưu Lan ; Lưu Hải Húc ; Vương Lâm ; Hứa Thế Hùng ; Nguyễn Thị Hải Yến - dịch ; Vũ Trọng Tích - h.đ . - H.: Giao thông Vận tải, 2017 . - 407tr.: hình vẽ, bảng, 27cm
 • Thông tin xếp giá: C4.00640-C4.00645
 • 15 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ - National technical Regulation on Road Signs and Signals : QCVN 41: 2012/BGTVT . - H. : GTVT, 2012
 • Thông tin xếp giá: B12.00272-B12.00281
 • 16 Sổ tay quản lý dự án, tư vấn giám sát và thi công công trình giao thông / Đỗ Kim Quý . - H. : Giao thông vận tải, 2014 . - 291tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C4.00308-C4.00314, C4.00437-C4.00441
 • 17 Tài liệu bối dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình giao thông : Các văn bản pháp quy . - 372tr. : Viện khoa học và công nghệ GTVT, 2008 . - 372tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: C4.00451
 • 18 Thực trạng và quy hoạch hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam . - H. : Giao thông Vận tải, 2011 . - 276tr. : minh hoạ ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: C4.00638, C4.00653
 • 19 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giao thông vận tải / Bộ GTVT . - H : NXB Giao Thông Vận Tải, 2014 . - 267tr ; 14.5cm
 • Thông tin xếp giá: C4.00414-C4.00425