KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  60  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1 2       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Lý thuyết đồ thị và ứng dụng / Đặng Huy Ruận . - H : NXB Khoa học kỹ thuật, 2004 . - 159tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00162-C13.00164
 • 2 Bài tập giải tích hàm / Nguyễn Phụ Hy, Hoàng Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Tuyên . - Tái bản có sửa chữa. - H : NXB Khoa học kỹ thuật, 2009 . - 180tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00157, C13.00158
 • 3 Bài tập toán cao cấp / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2001 . - 499tr ; 20.3cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00061-C13.00075
 • 4 Bài Tập Toán Cao Cấp : Tập ba / Nguyễn Đình Trí . - Tái bản lần thứ tám : Nhà xuất bản Giáo dục, 2006 . - 499tr ; 14.3cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00112
 • 5 Bài Tập Toán Cao Cấp : Tập I / Nguyễn Đình Trí . - Tái bản lần thứ mười. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2006 . - 387tr ; 14.5cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00110
 • 6 Bài Tập Toán Cao Cấp : Tập I: Đại Số Và Giải Tích Hình Học / Nguyễn Đình Trí . - Tái bản lần thứ hai. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 1999
 • Thông tin xếp giá: C13.00032-C13.00046
 • 7 Bài Tập Toán Cao Cấp : Tập II / Nguyễn Đình Trí . - Tái bản lần thứ bảy. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2006 . - 272tr ; 14.3cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00111
 • 8 Bài Tập Toán Cao Cấp : Tập II: Phép Tính Giải Tích Một Biến Số / Nguyễn ĐÌnh Trí . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2000 . - 255tr ; 14.3cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00047-C13.00060
 • 9 Bài tập toán cao cấp tập 1 : Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Dĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - 14. - H. : Giáo dục, 2011 . - 415tr. ; 15cm
 • Thông tin xếp giá: M7.6.00001-M7.6.00070
 • 10 Bài tập toán cao cấp tập 1 : Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Dĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2003 . - 388tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00118, C13.00119
 • 11 Bài tập toán cao cấp tập 2 : Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - 10. - Giáo dục, 2011 . - 271tr. ; 15cm
 • Thông tin xếp giá: M7.7.00001-M7.7.00070
 • 12 Bài tập toán cao cấp tập 2 : Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí . - H : Nhà xuất bản Giáo dục . - 272tr ; 20.3cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00120
 • 13 Bài tập toán cao cấp tập 3 : Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - 13. - H. : Nxb Giáo dục Việt Nam, 2011 . - 500tr. ; 15cm
 • Thông tin xếp giá: M7.8.00001-M7.8.00070
 • 14 Bài tập toán cao cấp tập 3 : Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Dĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2002 . - 499tr ; 20.3cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00121
 • 15 Bài tập toán học cao cấp / Nguyễn Phú Trường, Đinh Bạt Thấm . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 1995 . - 164tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00076, C13.00077
 • 16 Các danh nhân toán học : Từ điển tra cứu thân thế và sự nghiệp / Ngô Trúc Lanh . - H : NXB Khoa học kỹ thuật, 2004 . - 623tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00143, C13.00144
 • 17 Core-Plus Mathematics Course 2: Contemporary Mathematics in Context . - New York : McGraw-Hill, c2015 . - xvii. : ill. ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: NVCB.00352
 • 18 Core-Plus Mathematics Course 3: Contemporary Mathematics in Context . - New York : McGraw-Hill, c2015 . - xvii,641pages. : ill. ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: NVCB.00351
 • 19 Core-Plus Mathematics Course 4: Preparation for Calculus [Common Core] . - New York : McGraw-Hill, 2015 . - xviii.645pages: ill; 29cm
 • Thông tin xếp giá: NVCB.00353
 • 20 Everyday Mathematics: The university of chicago school mathematics project: GR 4 Student Reference Book . - New York : McGraw-Hill, 2012 . - x, 356p: ill. ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: NVCB.00357
 • 21 Everyday Mathematics: The university of chicago school mathematics project: GR 5 Student Reference Book . - New York : McGraw-Hill, 2012 . - xi, 356p: ill. ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: NVCB.00358
 • 22 Everyday Mathematics: The university of chicago school mathematics project: Gr 6 Student Reference Book . - New York : McGraw-Hill, 2012 . - xi, 436p: ill. ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: NVCB.00359
 • 23 Everyday Mathematics: The university ò chicago school mathematics project: GR 3 Student Reference Book . - New York : McGraw-Hill, 2012 . - vii,354p. : ill. ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: NVCB.00355, NVCB.00356
 • 24 Everyday Mathematics: The university ò chicago school mathematics project: My Reference Book . - New York : McGraw-Hill, c2012 . - viii,171p. : ill. ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: NVCB.00354
 • 25 Giáo trình toán 1 : Hệ đại học - Khối Kinh tế / Trần Thái Minh . - H. : Giao thông vận tải, 2014 . - 106tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00193-C13.00202, C13.00214, C13.00225, M7.10.00001-M7.10.00449
 • 26 Giáo trình toán 1 : Hệ đại học - Khối Kỹ thuật / Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trần Thái Minh . - H. : Giao thông vận tải, 2014 . - 170tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00203-C13.00212, M7.11.00001-M7.11.00438
 • 27 Giáo trình toán học cao cấp : Dùng cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà / Hồ Thọ Cầu . - H.: Giao thông vận tải, 2009 . - 322tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00226
 • 28 Giải tích 2 / Lê Hồng Lan, Nguyễn Sỹ Anh Tuấn, Nguyễn Thế Vinh . - H. : Giao thông vận tải, 2015 . - 260tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00216
 • 29 Kiểm soát chất lượng mờ / Nguyễn Như Phong . - Tp. HCM : NXB Khoa học kỹ thuật, 2006 . - 240tr ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00154-C13.00156
 • 30 Lý thuyết đồ thị . - H : NXB Thống kê, 2003 . - 158tr.; 21cm
 • Thông tin xếp giá: C13.00232