KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  19  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bài Tập Hình Học 11 / Nguyễn Gia Cốc . - In lần thứ hai. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 1992 . - 188tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: C11.00051
 • 2 Bài Tập Hình Học 8 / Nguyễn Văn Bàng . - Sách Chỉnh Lý. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 1994 . - 135tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: C11.00046
 • 3 Bài Tập Hình Học 8 / Nguyễn Văn Bàng . - Sách Chỉnh Lý. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 1994 . - 135tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: C11.00047
 • 4 Bài Tập Hình Học 9 / Nguyễn Bá Kim . - Sách Chỉnh Lý. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 1994 . - 140tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: C11.00048
 • 5 Bài Tập Hình Học 9 / Nguyễn Bá Kim . - Sách Chỉnh Lý. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 1994 . - 140tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: C11.00049
 • 6 Bài Tập Hình Học Hoạ Hình / Dương Thị Ngọc Thu . - H : NXB Giao Thông Vận Tải, 2007 . - 62tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: M24.00001-M24.00047
 • 7 Bài tập hình học hoạ hình / Nguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng, Vũ Hoàng Thái . - Tái bản lần thứ 2. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 1998 . - 150tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C11.00005-C11.00014
 • 8 Hình Học 10 / Nguyễn Gia Cốc . - In lần thứ 4. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 1994 . - 76tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: C11.00050
 • 9 Hình Học Hoạ Hình : Bài Tập / Dương Thị Ngọc Thu . - H : NXB Giao Thông Vận Tải, 2007 . - 62tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: C11.00022-C11.00031
 • 10 HÌnh Học Hoạ Hình : Bài Tập / Hoàng Thái . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2006 . - 207tr ; 16cm
 • Thông tin xếp giá: C11.00015-C11.00021
 • 11 Hình Học Hoạ Hình : Hướng Dẫn Giải Bài Tập Ôn Tập / Nguyễn Văn Hiến . - H : NXB Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2005 . - 143tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: C11.00001-C11.00004
 • 12 Hình học hoạ hình : Tập 1 / Nguyễn Đình Điện, Đỗ Mạnh Môn . - Tái bản lần thứ 15. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2007 . - 187tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C11.00032-C11.00036, C11.00080
 • 13 Hình học hoạ hình : Tập 2 / Nguyễn Đình Điện, Dương Tiến Thọ, Nguyễn Văn Tuấn . - Tái bản lần thứ 5. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2002 . - 239tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C11.00037-C11.00044, C11.00081
 • 14 Hình Học Họa Hình : Tập Một / Nguyễn Đình Điện . - Tái bản lần thứ mười năm. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2007 . - 187tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: C11.00052
 • 15 Hình học họa hình / Dương Thị Ngọc Thu, Trương Văn Toàn, Đào Thị Hương Giang . - H. : Giao thông vận tải, 2016 . - 129tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C11.00087-C11.00092, M24.2.00001-M24.2.00425
 • 16 HÌnh học họa hình / Nguyễn Sỹ Hạnh, Trương Sỹ Hòa, Bùi Vĩnh Phúc . - Tài bản lần 2. - H. : NXB Giao thông vận tải, 2008 . - 116cm ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: C11.00082-C11.00086, C11.00093, M24.1.00001-M24.1.00280
 • 17 HÌnh học họa hình / Nguyễn Sỹ Hạnh, Trương Sỹ Hòa, Bùi Vĩnh Phúc . - Tái bản lần thứ nhất có sữa chữa. - H : NXB Giao thông vận tải, 2006 . - 116tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C11.00055-C11.00079
 • 18 Hình Học Họa Hình : Hướng Dẫn Giải Bài Tập Ôn Tập / Nguyễn Văn Hiến . - H : NXB Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2005 . - 143tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: C11.00053, C11.00054
 • 19 Một Số Bài Toán Hình Học Hoạ Hình Chon Lọc : Có Hướng Dẫn Lời Giải / Đoàn Hiền . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 1998 . - 139tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: C11.00045