KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  42  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1 2       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 vật lý đại cương Tập 1/ Hoàng Cẩm, Đỗ Quang Tuyến . - H. : GTVT, 2020 . - 205tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: V.00168
 • 2 Vật lý đại cương/ Dương Hải Triều . - H.: Giao thông vận tải, 2006 . - 348tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00185, C12.00187, C12.00188
 • 3 Albert Einstein và sự tiến triển của vật lý học hiện đại / Đặng mộng Lân, Đoàn Nhượng, Phạm Văn Thiều . - H : Nxb Khoa học và Kỹ Thuật, 2006 . - 408tr ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00143, C12.00144
 • 4 An toàn bức xạ ion hóa / Ngô Quang Huy . - H : Nxb Khoa học và Kỹ Thuật, 2004 . - 381tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00151-C12.00153
 • 5 Bài tập vật lý đại cưong / Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa. Tập 3, Quang học vật lý lượng tử . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2004 . - 224tr ; 20.3cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00043-C12.00050
 • 6 Bài tập vật lý đại cương : Tập 2: Điện, dao động, sóng / Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê văn Nghĩa, Nguyễn Quang Sính . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 1998 . - 156tr.; 19cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00182
 • 7 Bài tập vật lý đại cương / Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê văn Nghĩa, Nguyễn Quang Sính. tập 2, Điện, dao động, sóng . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2004 . - 155tr ; 20.3cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00036-C12.00042, C12.00104
 • 8 Bài tập vật lý đại cương / Lương Duyên Bình. tập 1, Cơ nhiệt . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2004 . - 195tr ; 20.3cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00027-C12.00035
 • 9 Bài tập vật lý đại cương / Lương Duyên Bình. tập 1, Cơ nhiệt . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 1998 . - 195tr ; 20.3cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00183
 • 10 College physics : with an integrated approach to forces and kinematics(Vật lý trình độ đại học: cách tiếp cận tích hợp với các lĩnh vực lực và động học) / Alan Giambattista, Betty Mc Carthy Richardson, Robert C. Richardson
 • Thông tin xếp giá: NVCB.00010-NVCB.00015
 • 11 Cơ sở lý thuyết phản ứng hạt nhân / Ngô Quang Huy . - H : Nxb Khoa học và Kỹ Thuật, 2010 . - 353tr ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00160, C12.00161
 • 12 Cơ sở vật lý hạt nhân / Ngô Quang Huy . - H : Nxb Khoa học và Kỹ Thuật, 2006 . - 398tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00145, C12.00146
 • 13 Giáo trình vật lý đại cương . - H : NXB Giao Thông Vận Tải, 2006 . - 142tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00089, C12.00186
 • 14 Giáo trình vật lý đại cương 1 / Lê Thị Ánh Tuyết, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Cường . - H. : Giao thông vận tải, 2014 . - 278tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00164-C12.00173, M32.6.00001-M32.6.00434
 • 15 Giáo trình vật lý đại cương 2 : Dùng cho hệ cao đẳng / Lê Thị Ánh Tuyết . - H. : NXB Giao Thông Vận Tải, 2012 . - 129tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: M32.5.00001-M32.5.00290
 • 16 Giáo trình vật lý đại cương : Tập 1. Cơ nhiệt . - H : NXB Giao Thông Vận Tải, 2006 . - 142tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00001-C12.00005
 • 17 Giáo trình vật lý đại cương tập 1 / Lê Thị Ánh Tuyết . - H. : NXB Giao Thông Vận Tải, 2010 . - 122tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: M32.4.00146
 • 18 Giáo trình vật lý đại cương tập 1 / Lê Thị Ánh Tuyết . - H : NXB Giao Thông Vận Tải, 2010 . - 122 ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00107-C12.00116, C12.00184
 • 19 Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý / Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Trọng Quế, Nguyễn Văn Hoà. Tập 1 . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2006 . - 247tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00051-C12.00064, C12.00106
 • 20 Kỹ thuật đo lường các đại lượng vật lý / Phạm Thượng Hàn. tập 2 . - Tái bản lần thứ 4. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2006 . - 231tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00065-C12.00078, C12.00105
 • 21 Màng mỏng quang học / Trần Định Tường . - H : Nxb Khoa học và Kỹ Thuật, 2004 . - 106tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00162, C12.00163
 • 22 Sách tra cứu tóm tắt về vật lý / N.I. Kariakin, K.N. Bưxtrôv, P.X. Kirêev ; Đặng Quang Khang dịch và bổ sung . - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2004 . - 952tr. : bảng, hình vẽ ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00156-C12.00159
 • 23 Sự tiến triển của vật lý học / Albert Einstein, Leopold Infeld . - Tái bản lần thứ nhất. - H : Nxb Khoa học và Kỹ Thuật, 2005 . - 299tr ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00154, C12.00155
 • 24 Tuyển tập Test Vật lý đại cương / Phan Hồng Liên, Nguyễn Minh Đức. T3 Quang-Lượng tử . - H : Nxb Khoa học và Kỹ Thuật, 2009 . - 182tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00147-C12.00150
 • 25 University physics / Wolfgang Bauer, Michigan State University, Gary D. Westfall, Michigan State University . - Second edition. - New York, NY : McGraw-Hill, 2014 . - 1 volume (various pages) : color illustrations ; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: NVCB.00291-NVCB.00294
 • 26 Vật lý / Lê Bá Sơn, Nguyễn Thị Hòa, Trần Văn Quảng, Đoàn Thị Thúy Phượng . - H. : Giao thông vận tải, 2015 . - 288tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00176
 • 27 Vật lý đại cương : Biên soạn theo chương trình cải cách giáo dục của bộ giáo dục và đào tạo (1990) và chương trình vật lý của đại cương của Viện Vật lý Kỹ thuật ĐHBK Hà Nội. Tập 1 , Cơ nhiệt / Nguyễn Xuân Chi, Đặng Quang Khang . - H. : Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2008 . - 436tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00117-C12.00121, M32.1.00001-M32.1.00065, M32.1.00067-M32.1.00173, M32.1.0066
 • 28 Vật lý đại cương / Bùi Ngọc Châm, Đỗ Khắc Trung, Hoàng Cẩm. Tập 2 , Điện tử học và quang học . - H : NXB Giao Thông Vận Tải, 1996 . - 205tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00080
 • 29 Vật lý đại cương : Biên soạn theo chương trình cải cách giáo dục của bộ giáo dục và đào tạo (1990) và chương trình vật lý của đại cương của Viện Vật lý Kỹ thuật ĐHBK Hà Nội, Tập 1 / Cơ nhiệt / Nguyễn Xuân Chi, Đặng Quang Khang . - H. : Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2008 . - 436tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00134-C12.00136
 • 30 Vật lý đại cương / Bùi Ngọc Châm, Đỗ Khắc Trung , Hoàng Cẩm, Tập 2( A2) / Điện từ học và quang học . - H : NXB Giao Thông Vận Tải, 1996 . - 206tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C12.00006