KẾT QUẢ TÌM KIẾM
Tải biểu ghi 
Tìm thấy  42  biểu ghi              Tiếp tục tìm kiếm :
1 2       Sắp xếp theo :     Hiển thị:    
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hệ động lực hơi nước / Nguyễn Hồng Phúc . - H : Đại học hàng hải Việt Nam, 1995 . - 544tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00171-C9.00210
 • 2 Advances in Soft Matter Mechanics/ Shaofan Li, Bohua Sun . - US : Springer, 2012 . - XIV,298pages : ill ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NVDT.00004
 • 3 Bài tập cơ học / Đố Sanh. Tập 1, Tĩnh học và động học . - In lần thứ 3. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 1997 . - 291tr ; 20.5cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00059
 • 4 Bài Tập Cơ Học : Tập I: Tĩnh Học Và Động Học / Đỗ Sanh . - Tái bản lần thứ chín. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2004 . - 287tr ; 14.3cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00015-C9.00020
 • 5 Bài Tập Cơ Học : Tập II: Động Lực Học / Lê Doãn Hồng . - Tái bản lần thứ bảy. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2003 . - 291tr ; 14.5cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00021-C9.00027
 • 6 Bài tập cơ học lý thuyết . - H : NXB Xây Dựng, 2004 . - 196tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00040-C9.00049, C9.00211
 • 7 Bài tập cơ học lý thuyết / Đại học thủy lợi . - H : NXB Xây Dựng, 2004 . - 196tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00095
 • 8 Bài tập cơ học lý thuyết : Có hướng dẫn và giải mẫu / Nguyễn Đăng Hùng, Nguyễn Văn Nghiêm , Phạm Thị Toan . - In lần thứ 2. - H, 1994 . - 259tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00050
 • 9 Bài Tập Cơ Học Lý Thuyết : Hướng Dẫn Và Giải Mẫu / Trần Hữu Duẩn . - H : NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1970 . - 383tr ; 18cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00085
 • 10 Bài tập Cơ học lý thuyết/ Lê Thị Hà, Vũ Thị An Ninh, Nguyễn Thị Kim Huệ,.. . - H.: Giao thông Vận tải, 2020 . - 204tr. : hình vẽ ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00258-C9.00262
 • 11 Bài tập cơ học ứng dụng / Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2001 . - 200tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00054-C9.00056
 • 12 Bài Tập Cơ Lý Thuyết : Phần : Tĩnh Học Và Động Học . - H : NXB Giao Thông Vận Tải, 2000 . - 112tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00033
 • 13 Bài tập cơ lý thuyết : Phần tĩnh học và động học. Bộ môn cơ lý thuyết . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : NXB Giao thông vận tải, 2008 . - 122tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: M21.6.00001-M21.6.00150
 • 14 Bài tập cơ lý thuyết : Phần tĩnh học và động học. Bộ môn cơ lý thuyết . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : NXB Giao thông vận tải, 2010 . - 122tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00121-C9.00145, C9.00224-C9.00228, C9.00256, M21.3.00001-M21.3.00100
 • 15 Bài tập cơ lý thuyết phần tĩnh học và động học/ Bộ môn Cơ lý thuyết . - H. : Trường Đại học GTVT, 2000 . - 115tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00257
 • 16 Bài Tập Cơ Lý Thụyết : Phần Động Lực Học . - H : NXB Giao Thông Vận Tải, 1999 . - 140tr ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00028-C9.00032
 • 17 Cơ Học / Đỗ Sanh. Tập II, Động Lực Học . - Tái bản lần thứ tám. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2004 . - 167tr ; 14.3cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00001-C9.00008
 • 18 Cơ Học : Tập II: Động Lực Học / Đỗ Sanh . - Tái bản lần thứ tám. - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2004 . - 167tr ; 14.3cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00009-C9.00014
 • 19 Cơ học cơ sở / Nguyễn Thị Giang, Đỗ Quang Chấn, Bùi Gia Phi . - H. : Giao thông vận tải, 2016 . - 218tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00252-C9.00255, CVY9.00001-CVY9.00004, M21.7.00001-M21.7.00640, MVY21.00001-MVY21.00295
 • 20 Cơ học lý thuyết / Chu Tạo Đoan. Tập 1, Tĩnh học vật rắn và động học . - In lần thứ hai. - H. : NXB Giao thông vận tải, 2007 . - 216tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: M21.5.00001-M21.5.00130
 • 21 Cơ học lý thuyết / Chu Tạo Đoan. Tập 2, Động lực học . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : NXB Giao thông vận tải, 2007 . - 388tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: M21.4.00001-M21.4.00130
 • 22 Cơ học lý thuyết / Chu Tạo Đoan. Tập 2, Động lực học . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : NXB Giao thông vận tải, 2011 . - 388tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00096-C9.00120
 • 23 Cơ học lý thuyết / Ninh Quang Hải . - H : NXB Xây Dựng, 1999 . - 263tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00057
 • 24 Cơ học lý thuyết / Phan Văn Cúc, Nguyễn Văn Tĩnh . - H : NXB Khoa Học Và Kỹ Thuật, 1991 . - 192tr ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00058
 • 25 Cơ học môi trường liên tục / Đào Huy Bích, Nguyễn Đăng Bích . - H. : NXB Xây Dựng, 2002 . - 298tr. ; 17x24cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00237, C9.00238
 • 26 Cơ học môi trường liên tục / Nguyễn Hoa Thịnh . - H : Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự, 1990 . - 156tr ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00081-C9.00084
 • 27 Cơ học môi trường liên tục / Trần Văn Liên . - H. : NXB Xây Dựng, 2011 . - 362tr. ; 19x27cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00235, C9.00236
 • 28 Cơ Học Môi Trường Liên Tục : Các Phương Trình Cơ Bản Và Ứng Dụng / Phan Nguyên Di . - H : NXB Khoa Học Và Kỹ Thuật, 2002 . - 283tr ; 16cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00060-C9.00064
 • 29 Cơ học ứng dụng / Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vượng . - H : Nhà xuất bản Giáo dục, 2001 . - 203tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00051-C9.00053
 • 30 Cơ Học, Giáo trình dành cho các trường đại học khối Kỹ thuật công nghệ Phạm Hồng Liên . - H : Nxb Khoa học và Kỹ Thuật, 2011 . - 204tr ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: C9.00242-C9.00244