Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1033
Title: CÔNG TRÌNH HẦM GIAO THÔNG (Dùng cho đào tạo Đại học chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông)
Authors: Đỗ, Như Tráng
Keywords: công trình
hầm
Issue Date: 2020
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1033
Appears in Collections:Bài Giảng Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Công trình HGT (2) (1).pdf
  Restricted Access
20.26 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.