Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1047
Title: Bài Giảng Lập Trình Di Động
Authors: Trần Văn, Tâm
Keywords: android
Lập trình di động
lap trinh
di dong
Issue Date: 1-Feb-2022
Abstract: Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lập trình ứng dụng trên thiết bị di động với nền tảng hệ điều hành Android, nắm được quy trình, các kiến thức, kĩ năng cần thiết đề phát triển ứng dụng Android. - Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cần thiết để phát triền ứng dụng trên thiết bị di động với nền tảng hệ điều hành Android, nắm được quy trình, kiến thức và kĩ năng cần thiết để phát triển ứng dụng. - Kỹ năng: Kỹ năng lập trình, phát triển ứng dụng
Description: Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lập trình ứng dụng trên thiết bị di động với nền tảng hệ điều hành Android, nắm được quy trình, các kiến thức, kĩ năng cần thiết đề phát triển ứng dụng Android.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1047
Appears in Collections:Bài Giảng Công Nghệ Thông Tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Laptrinhdidong_B1.pptx.pdf
  Restricted Access
3.13 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Laptrinhdidong_B2.pptx.pdf
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Laptrinhdidong_B3_BaiThucHanhChuong2.pptx.pdf
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Laptrinhdidong_B3.pptx.pdf
  Restricted Access
2.19 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Laptrinhdidong_B4.pptx.pdf
  Restricted Access
2.21 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Laptrinhdidong_B5.pptx.pdf
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Laptrinhdidong_B6_BroadcastReceiver.pptx.pdf
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Laptrinhdidong_B7.pptx.pdf
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Laptrinhdidong_B8.pptx.pdf
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
Laptrinhdidong_B9.pptx.pdf
  Restricted Access
766.48 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
Laptrinhdidong_FireBase.pptx.pdf
  Restricted Access
529.88 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.