Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1056
Title: Công nghệ vận tải 2
Authors: HOÀNG, VĂN LÂM
PHAN, TRUNG NGHĨA
HÀ, NGUYÊN KHÁNH
LÊ, THỊ LIỄU
Keywords: Công nghệ vận tải
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ GTVT
Abstract: Trong hệ thống logistics và chuỗi cung ứng, vận tải đóng vai trò chủ chốt, được coi là xương sống của chuỗi vận chuyển, kho bãi. Các giải pháp công nghệ, tổ chức và quản lý điều hành sẽ đảm bảo tối ưu hóa quá trình logistics. Công nghệ vận tải là một học phần quan trọng trong chương trình đào tạo chuyên ngành ngành Logistics và Vận tải đa phương thức, thuộc ngành Khai thác vận tải....
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1056
Appears in Collections:Bài Giảng Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cong nghe van tai 2.pdf
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.