Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1059
Title: ĐIỀU TRA KINH TẾ KỸ THUẬT
Authors: NGUYỄN, THỊ THU HƯƠNG
LÊ, THỊ LIỄU
PHẠM, QUANG HẠNH
LÝ, HUY TUẤN
Keywords: Điều tra kinh tế kỹ thuật
Kinh tế kỹ thuật
Điều tra
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ GTVT
Abstract: Điều tra kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vự giao thông vận tải có vai trò quan trọng trong việc thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc lập kế hoạch phát triển GTVT. Nó đảm bảo những điều kiện cần thiết cho cuộc sống, lao động, sinh hoạt và nghỉ ngơi của nhân dân.....
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1059
Appears in Collections:Bài Giảng Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dieu tra kinh te ky thuat.pdf
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.