Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1061
Title: GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ HẢI QUAN
Authors: NGUYỄN, THỊ DUNG
NGUYỄN, THỊ TRANG
LÊ, THỊ LIỄU
Keywords: Vận tải
Hải quan
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Công nghệ GTVT
Abstract: Cùng với sự phát triển và xu thế hội nhập toàn cầu của nền kinh tế thế giới và khu vực thì nhu cầu về trao đổi, giao thương hàng hoá giữa các quốc gia và khu vực ngày càng gia tăng. Hoạt động vận tải, giao nhận hàng hóa là một trong những hoạt động có vai trò quan trọng giúp lưu thông, trao đổi, mua bán hàng hóa trong hoạt động mua bán ngoại thương giữa các quốc gia và khu vực.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1061
Appears in Collections:Bài Giảng Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giao nhan van tai -hai quan.pdf
  Restricted Access
6.12 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.