Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1081
Title: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG TAXI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - NGÀNH: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI
Authors: VŨ, TRỌNG TÍCH
PHẠM, THỊ NGỌC ANH
Keywords: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VẬN TẢI HÀNH KHÁCH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TAXI
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VẬN TẢI
Issue Date: 2022
Abstract: Luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng taxi.3 Chương 2: Thực trạng công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn Thành phố.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1081
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV.PhamThiNgocAnh.pdf
  Restricted Access
835.11 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.