Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/11
Title: Trí tuệ nhân tạo và chặng đường 50 năm
Authors: Hồ, Tú Bảo
Keywords: Trí tuệ nhân tạo
Issue Date: 2021
Abstract: Bài viết trình bày về Trí tuệ nhân tạo chặng đường 50 năm với các nội dung như: Lược sử ngành trí tuệ nhân tạo, tác lĩnh vực của Trí tuệ nhân tạo: xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xu hướng mới và thách thức trong trí tuệ nhân tạo.
Description: Bài viết trình bày về Trí tuệ nhân tạo chặng đường 50 năm với các nội dung như: Lược sử ngành trí tuệ nhân tạo, tác lĩnh vực của Trí tuệ nhân tạo: xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xu hướng mới và thách thức trong trí tuệ nhân tạo.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/11
Appears in Collections:Giáo Trình, Bài Giảng Khác

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AI50years.pdf
  Restricted Access
823.95 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.