Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1115
Title: Nghiên cứu quản lý chất lượng bê tông xi măng trong xây dựng công trình tại một số dự án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: TS. Nguyễn Minh, Khoa
TS. Trịnh Hoàng, Sơn
Nguyễn Anh, Phụng
Keywords: Quản lý
Nghiên cứu
Bê tông xi măng
Xây dựng công trình
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1115
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Anh Phụng_Luận văn ThS_8-7-2022.pdf
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.