Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1146
Title: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH XE BUÝT TRỰC THUỘC TỔNG CÔN TY VẬN TẢI HÀ NỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Authors: TS. Nguyễn Thị Thu, Hương
TS. Hà Nguyên, Khánh
Lưu Văn, Tấn
Keywords: Hoàn thiện
Điều hành vận tải
Công tác quản lý
Kinh tế
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1146
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lưu Văn Tấn.pdf
  Restricted Access
6.69 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.