Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1148
Nhan đề: QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI HUYỆN XAY TỈNH OUDOMXAY, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu, Thủy
PHONE SA MAI VANNACHIT
Từ khoá: Quản lý
Thu thuế
Lào
Kinh tế
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Định danh: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1148
Bộ sưu tập: Luận Văn Kinh Tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV. PHONE SA MAI VANNACHIT.pdf
  Giới hạn truy cập
1.63 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
TYLV PHONE SA MAI VANNACHIT.pdf
  Giới hạn truy cập
237.57 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.