Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1157
Title: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HOÀN KIẾM
Authors: TS. Nguyễn Thị Diệu, Thu
Trần Xuân, Dương
Keywords: Hoàn thiện
Công tác
Kế toán
Ngân sách Nhà nước
Kinh tế
Kho bạc
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1157
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trần Xuân Dương.pdf
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.