Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1184
Nhan đề: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Công nghệ và Vật liệu chuyên dụng Spemat
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Diệu, Thu
Hoàng Minh, Quang
Từ khoá: Hoàn thiện
Kế toán
Chi phí sản xuất
Giá thành sản phẩm
Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Định danh: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1184
Bộ sưu tập: Luận Văn Kinh Tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BIA.docx
  Giới hạn truy cập
16.87 kBMicrosoft Word XMLXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
LV. HOANG MINH QUANG.pdf
  Giới hạn truy cập
2.09 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.