Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1190
Title: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC
Authors: TS. Đặng Thị, Huế
Nguyễn Trung, Thành
Keywords: Hoàn thiện
Công tác
Bảo hiểm xã hội
Kinh tế
Quản lý kinh tế
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1190
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Nguyễn Trung Thành.pdf
  Restricted Access
968.54 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.