Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1208
Nhan đề: Giáo trình quản lý tài chính công
Tác giả: TS. Hoàng Thị Hồng, Lê
TS. Phan Thùy, Dương
TS. Nguyễn Mạnh, Hùng
TS. Đặng Thu, Hằng
Từ khoá: Giáo trình
Quản lý
Tài chính công
Kinh tế
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Định danh: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1208
Bộ sưu tập: Giáo Trình Kinh Tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
01_GT-quanlytaichinhcong.pdf
  Giới hạn truy cập
3.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.