Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1211
Nhan đề: Giáo trình kế toán thuế
Tác giả: TS. Chu Thị Bích, Hạnh
TS. Nguyễn Thị Thái, An
PGS.TS Nguyễn Thị Thanh, Phương
TS. Đỗ Thị, Huyền
Từ khoá: Giáo trình
Kế toán thuế
KInh tế vận tải
Kinh tế
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Định danh: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1211
Bộ sưu tập: Giáo Trình Kinh Tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
04_GT KE TOAN THUE.pdf
  Giới hạn truy cập
2.95 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.