Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1213
Nhan đề: Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp
Tác giả: TS. Chu Thị Bích, Hạnh
TS. Nguyễn Thị Thái, An
Từ khoá: Giáo trình
Kế toán
Hành chính sự nghiệp
Kinh tế
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Định danh: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1213
Bộ sưu tập: Giáo Trình Kinh Tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
06_Giao trinh ke toan hanh chinh su nghiep.pdf
  Giới hạn truy cập
2.58 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.