Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1221
Nhan đề: Giáo trình kinh tế phát triển
Tác giả: TS. Hoàng Thị Hồng, Lê
ThS. Lâm Phạm Thị Hải, Hà
TS. Hoàng Thị, Thanh
Từ khoá: Giáo trình
Kinh tế phát triển
KInh tế vận tải
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Định danh: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1221
Bộ sưu tập: Giáo Trình Kinh Tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
14_GT_kinh te phat trien.pdf
  Giới hạn truy cập
2.53 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.