Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1250
Title: QUẢN LÝ THU THUẾ TẠI HUYỆN XAY TỈNH OUDOMXAY, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
Other Titles: QUẢN LÝ KINH TẾ
Authors: TS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ
PHONE SA MAI VANNACHIT
Keywords: thuế
huyện Xay – tỉnh Oudomxay nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Quản lý kinh tế
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Công nghệ GTVT
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm nghiên cứu về công tác quản lý thu thuế, phân tích thực trạng công tác quản lý thu thuế tại huyện Xay, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế tại huyện Xay.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1250
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. PHONE SA MAI VANNACHIT.pdf
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
TYLV PHONE SA MAI VANNACHIT.pdf
  Restricted Access
237.57 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.