Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1251
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ-
dc.contributor.authorPHONE SA MAI VANNACHIT-
dc.date.accessioned2023-02-27T07:35:42Z-
dc.date.available2023-02-27T07:35:42Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1251-
dc.description.abstractMục tiêu của nghiên cứu này nhằm nghiên cứu về công tác quản lý thu thuế, phân tích thực trạng công tác quản lý thu thuế tại huyện Xay, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế tại huyện Xay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Công nghệ GTVTvi
dc.subjectthuếvi
dc.subjecthuyện Xay – tỉnh Oudomxay nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Làovi
dc.subjectQuản lý kinh tếvi
dc.titleQUẢN LÝ THU THUẾ TẠI HUYỆN XAY TỈNH OUDOMXAY, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀOvi
dc.title.alternativeQUẢN LÝ KINH TẾvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. PHONE SA MAI VANNACHIT.pdf
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
TYLV PHONE SA MAI VANNACHIT.pdf
  Restricted Access
237.57 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.