Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1262
Title: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TẠI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Authors: TS. TRẦN TRUNG KIÊN
ĐINH MINH DŨNG
Keywords: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
quản lý xây dựng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Công nghệ GTVT
Abstract: Hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình giao thông. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng công trình giao thông tại Bộ GTVT trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp hướng đến hoàn thiện quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng của Bộ GTVT trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực GTVT.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1262
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.11 (Final) Luận văn Đinh Minh Dũng.pdf
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.