Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1266
Title: NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG TẠI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG XUÂN TRƯỜNG
Other Titles: QUẢN LÝ XÂY DỰNG
Authors: TS. TRẦN TRUNG KIÊN
Cao Phương Nam
Keywords: DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG XUÂN TRƯỜNG
quản lý xây dựng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Công nghệ GTVT
Abstract: Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận về quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công tại Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công tại Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1266
Appears in Collections:Luận Văn Công Trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luận văn thạc sĩ Cao Phương Nam QLXD 6.1.pdf
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.