Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/127
Nhan đề: Phân tích kết cấu công trình ngầm
Tác giả: Đỗ, Như Tráng
Vũ, Thị Thùy Giang
Từ khoá: Phân tích kết cấu công trình ngầm
kết cấu
công trình ngầm
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải
Tóm tắt: Trong tài liệu, các phương pháp phân tích kết cấu thi công theo phương pháp Mỏ chịu tải trọng cho trước được trình bày với các mô hình nền đất đá xung quanh là truyền thống, được sử dụng trong nhiều tiêu chuẩn thiết kế của nhiều nước: mô hình nền biến dạng cục bộ, mô hình nền biến dạng toàn bộ (bán không gian hay bán mặt phẳng đàn hồi)… và được trình bày dưới dạng ma trận, giúp cho người đọc dễ dàng thực hiện tính toán trên các máy tính xách tay bất kỳ và tốt nhất: bằng cách lập các chương trình tính toán đơn giản. Với mô hình hệ số nền, có thể thấy được các kết quả phân tích kết cấu bằng phần mềm có sẵn MIDAS Civil được giới thiệu trong tài liệu.
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/127
Bộ sưu tập: Giáo Trình Công Trình

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
công trình ngầm- bông 2-okin111-print.pdf
  Giới hạn truy cập
6.27 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.