Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/129
Title: Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Dành cho khoa Công trình)
Keywords: Vật lý
Công trình
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Các khái niệm và đặc trưng cơ bản của chuyển động như: Hệ qui chiếu, vận tốc, gia tốc trong chuyển động thẳng và chuyển động cong. Phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo của chất điểm. Chuyển động thẳng và chuyển động cong.
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/129
Appears in Collections:Bài Giảng Khoa Học Cơ Bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai giang VLDC 1 Khoa Cong trinh.pdf
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.