Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/129
Nhan đề: Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Dành cho khoa Công trình)
Từ khoá: Vật lý
Công trình
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Tóm tắt: Các khái niệm và đặc trưng cơ bản của chuyển động như: Hệ qui chiếu, vận tốc, gia tốc trong chuyển động thẳng và chuyển động cong. Phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo của chất điểm. Chuyển động thẳng và chuyển động cong.
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/129
Bộ sưu tập: Bài Giảng Khoa Học Cơ Bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bai giang VLDC 1 Khoa Cong trinh.pdf
  Giới hạn truy cập
1.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.