Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1315
Title: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – BỘ CÔNG AN
Other Titles: QUẢN LÝ KINH TẾ
Authors: TÔ MINH NGHĨA
TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Keywords: Công tác quản lý
nâng cao chất lượng quản lý
Xí nghiệp sản xuất phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy – Bộ Công An
QUẢN LÝ KINH TẾ
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Công nghệ GTVT
Abstract: Mục đích nghiên cứu của Luận văn là làm sáng tỏ một cách có hệ thống về cơ sở lý thuyết về tình hình quản lý tại Doanh nghiệp. Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn tình hình quản lý tại một số Công ty để rút ra bài học cần thiết cho doanh nghiệp. Phân tích thực trạng về tình hình quản lý tại Xí nghiệp sản xuất PTTB PCCC – Bộ Công an. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý tại Xí nghiệp sản xuất PTTB PCCC – Bộ Công an.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1315
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.LV.ToMinhNghia.pdf
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
4.TYTV.ToMinhNghia.pdf
  Restricted Access
116.87 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.