Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1317
Title: HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ FIBERVNN TẠI VNPT VĨNH PHÚC
Other Titles: QUẢN LÝ KINH TẾ
Authors: TS. HOÀNG VĂN LÂM
NGUYỄN DUY HỘI
Keywords: Chất lượng dịch vụ
dịch vụ FiberVNN
quản lý chất lượng
VNPT Vĩnh Phúc
QUẢN LÝ KINH TẾ
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Công nghệ GTVT
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề mang tính lý luận về quản lý chất lượng dịch vụ FiberVNN. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng dịch vụ FiberVNN tại VNPT Vĩnh Phúc giai đoạn 2019 - 2021. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng dịch vụ FiberVNN tại VNPT Vĩnh Phúc trong những năm tiếp theo.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1317
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. NGUYỄN DUY HỘI_K6CH1QT21(VP).pdf
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
TYTV_Nguyễn Duy Hội.pdf
  Restricted Access
108.45 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.