Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1318
Title: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI VNPT VĨNH PHÚC
Other Titles: QUẢN LÝ KINH TẾ
Authors: TS Vũ Thị Hải Anh
PHẠM ĐĂNG TRÌNH
Keywords: Nâng cao
chất lượng dịch vụ viễn thông
VNPT Vĩnh Phúc
QUẢN LÝ KINH TẾ
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Công nghệ GTVT
Abstract: Phân tích và hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng dịch vụ, quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp viễn thông và các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ. Đánh giá giá đầy đủ thực trạng chất lượng dịch vụ tại Viễn thông Vĩnh Phúc, cũng như thực trạng công tác quản lý nhà nước để từ đó chỉ ra được những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại Vĩnh Phúc giai đoạn tới.
URI: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/1318
Appears in Collections:Luận Văn Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV. Phạm Đăng Trình _K6CH1QT21011.pdf
  Restricted Access
564.72 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
Trính yếu LV.pdf
  Restricted Access
107.37 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.