Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/132
Title: Bài giảng Xác suất thống kê (Dùng cho khối ngành Kinh tế)
Keywords: Xác suất thống kê
Toán
Bài giảng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Abstract: Chương 1: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất. Chương 2: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất . Chương 3: Mẫu thống kê và ước lượng tham số. Chương 4: Kiểm định giả thuyết thống kê. Chương 5: Phân tích tương quan và hồi quy
URI: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/132
Appears in Collections:Bài Giảng Khoa Học Cơ Bản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai giang XSTK Kinh te_2019.pdf
  Restricted Access
726.58 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.