Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/132
Nhan đề: Bài giảng Xác suất thống kê (Dùng cho khối ngành Kinh tế)
Từ khoá: Xác suất thống kê
Toán
Bài giảng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Tóm tắt: Chương 1: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất. Chương 2: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất . Chương 3: Mẫu thống kê và ước lượng tham số. Chương 4: Kiểm định giả thuyết thống kê. Chương 5: Phân tích tương quan và hồi quy
Định danh: http://thuvienso.utt.edu.vn:8080/jspui/handle/123456789/132
Bộ sưu tập: Bài Giảng Khoa Học Cơ Bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bai giang XSTK Kinh te_2019.pdf
  Giới hạn truy cập
726.58 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.